Suomen Kauppakeskusyhdistys ryHakuHaku| SivukarttaSivukartta| PalautePalauteIn English
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
KKY ry > Ohjeita ja suosituksia

Ohjeita ja suosituksia

Kaupallisten keskusten määritelmät

Suomen Kauppakeskusyhdistys on vuonna 2003 laatinut kaupallisten keskusten määritelmät. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta erilaisten keskustyyppinen ja konseptien erovaisuudesta. Samalla helpotetaan kapallisista keskusista käytävää keskustelua ja mahdollistetaan myös analyyttisempi vertailu kaupan ja palveluympäristöjen rakenteen kehittymisestä. Vuonna 2003 laaditut Kaupallisten keskusten määritelmät perustuvat kansainvälisen kauppakeskusyhdistyksen ICSC:n määritelmiin.

Vuokrasopimusohjeita

Vuokra jakautuu yleisesti pääomavuokraan ja ylläpitovuokraan. Lisäksi kauppakeskusten vuokrasopimuksissa sovitaan mm. yhteistoiminnasta ja yhteismarkkinoinnista sekä siihen liittyvästä markkinointimaksusta. Vuokrasopimuksiin liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Yhteistoiminta ja markkinointijohtaminen kauppakeskuksissa

Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisesta on tullut yhä tärkeämpi osa kauppakeskuksten johtamista. Siinä ykköstehtävänä on kauppakeskuksen brandin rakentaminen ja sen pitkäjänteinen ylläpito. Markkinointi on yhteistoimintaa, jossa kaikkien kauppakeskuksen osapuolten (yrittäjät, omistaja, kauppakeskusjohto) tulisi sitoutua yhteiseen päämäärään. Jotta alalla vallitsisivat yhteiset pelisäännöt ja asioista sopiminen olisi mahdollisimman vaivatonta, on Suomen Kauppakeskusyhdistys ry 2007-2008 laatinut suosituksen yhteistoiminnan ja markkinointijohtamisen malliksi kauppakeskusvuokrasopimuksen liitteeksi.

Kauppakeskusten turvallisuusjohtaminen

Kauppakeskusten turvallisuusjohtaminen -kehityshankkeen tavoitteena 2003-2005 oli kehittää kaikki kauppakeskuksen turvallisuuden osa-alueet kattava johtamisjärjestelmä

Kauppakeskustoimialan markkinatiedon kehittäminen

Markkinainformaatiota on parannettu kehittämällä ja julkaisemalla vuosittain vuodesta 2004 lähtien toimialan tietopaketti, joka sisältää suomalaisten kauppakeskusten vuosittaiset myynti- ja kävijämäärät.

Langattomat verkot kauppakeskuksissa -selvitys

Laurea ammattikorkeakoulun toteuttaman selvitystyön "langattomien verkkojen sovellukset ja palvelut kauppakeskuksissa" loppuraportti